Vergoeding ziektekostenverzekeraar

Ziektekostenverzekeraars vergoeden soms onder bepaalde voorwaarden de cursuskosten. Gezien de diversiteit van ziektekostenverzekeraars, de te verzekeren pakketten, en de algemene voorwaarden is het niet mogelijk hierover betrouwbare informatie te verstrekken.Wij raden u daarom aan om informatie over dergelijke vergoeding via uw eigen ziektekostenverzekeraar op te vragen.

Inwoners van Almelo, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via "Almelo Doet Mee"  een voucher aanvragen om een reanimatiecursus bij onze stichting te volgen. Meer informatie nodig? Zie http://www.almelodoetmee.nl