Wie zijn wij?

Op initiatief van Siebe de Vos, Gert van Maanen en Frits ter Stal werd in 2009 gestart met het systeem van AED hulpverlening in Het Kollenveld, Het Paradijs, Bolkshoek en Wateregge. In die wijken werden AED's in buitenkasten op goede bereikbare plaatsen opgehangen. Een flink aantal buurtbewoners nam deel aan AED reanimatie-cursussen, en meldde zich aan als burgerhulpverlener.

Onder de huidige Stichting AED Hulpverlening Almelo vond verdere uitbreiding plaats. Dit kon mede worden gerealiseerd dankzij het oprichten van het AED Platform Almelo in maart 2013, en daaraan gekoppeld, financiele bijdragen van het Nederlandse Rode Kruis (afd. Almelo) en de gemeente Almelo. In totaal zijn er nu in Almelo 74 AED's en 1270 burgerhulpverleners geregistreerd ten behoeve van het 24/7 AED netwerk. 

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. De beperkte inkomsten worden aangewend voor het in stand houden van het AED netwerk en de aanschaf van cursusmateriaal. Wij geven geen EHBO- cursussen maar richten ons dus op korte en compacte cursussen AED reanimatie. Te onderscheiden in basiscursussen en herhalingscursussen.

In het AED Platform Almelo werken zeven partijen samen. Deelnemende partijen zijn: Woningstichting Beter Wonen, Ambulance Oost, Gemeente Almelo, Het Nederlandse Rode Kruis afd. Almelo, Stichting Twente Hartsafe,  Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp en Stichting AED Hulpverlening  Almelo, tevens secretariaat van het platform.