AED buiten plaatsen

De stichting is op zoek naar bedrijven en/of instellingen in de wijken, die bereid zijn de bedrijfs AED beschikbaar te stellen voor de hulpverlening aan omwonenden. Daarvoor is het nodig de AED in een speciale beveiligde AED- buitenkast aan een buitenmuur te plaatsen, op een altijd toegankelijke plaats. De beveiligde buitenkast kan alleen in noodgevallen geopend worden. Daarnaast moet de AED geregistreerd worden bij www.hartslagnu.nl.

De stichting AED Hulpverlening Almelo kan u adviseren over de aan te schaffen buitenkast, de levering, plaatsing, registratie en onderhoud. In bepaalde gevallen kan hiervoor een convenant worden afgesloten met de stichting AED Hulpverlening Almelo.