Welkom bij AED Hulpverlening Almelo

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand. Mensen hebben de beste overlevingskans als binnen 6 minuten met reanimeren wordt begonnen.  Hoe eerder de AED wordt ingezet, des te beter!

Speciaal getrainde vrijwilligers uit de buurt (burgerhulpverleners) zijn belangrijk voor deze vorm van "24/7 reanimatie hulpverlening". Daarnaast moeten er natuurlijk voldoende AED’s beschikbaar zijn om deze levensreddende handelingen te kunnen uitvoeren. Medio 2016 stonden in Almelo 1098 burgerhulpverleners geregistreerd. Dit zijn de mensen die, in afwachting van de komst van de ambulance, opgeroepen kunnen worden om een snelle reanimatie mogelijk te maken.

Voor dit doel is sinds 2009 de Stichting AED hulpverlening Almelo actief. Wij blijven ons inzetten om het huidige 24/7 AED netwerk in Almelo in stand te houden en waar nodig te verbeteren. De stichting verleent ook ondersteuning aan instellingen / verenigingen in Almelo die een AED willen aanschaffen. Mensen uit Almelo die graag zo’n AED in buurt willen realiseren kunnen bij onze stichting terecht voor informatie en ondersteuning. Daarbij zal altijd eerst aan de hand van de al aanwezige ophaalpunten worden bekeken of uitbreiding echt nodig is.