Financieel overzicht 2020

Toelichting bij de tabel:

Het positieve saldo komt te gunste van de Algemene Reserve. 

De eerste AED's dateren van 2009 / 2010. Destijds zijn deze met sponsorgeld en wijkwaardebonnen aangeschaft en zijn eigendom van onze stichting. Sinds 2019 zijn wij bezig met de noodzakelijke vervanginging t.l.v. de Algemene reserve.In 2020 werden 3 A ED's vervangen. Per 1 januari 2021 zijn er voor dit doel nog 3 op voorraad.   

INKOMSTEN UITGAVEN
Basiscursussen 5 pers. 200 Kosten cursussen 511
Herhalingscursussen 31 pers. 465 Website / software  345
Rente 2 Bankkosten  142
Verkoop Materialen/onderhoud 1190 Inkoop materialen  906
Verhuur AED 300 Overige kosten  60
Giften en subsidies 3069 kosten oefenlocatie 775
Te vorderen  71  Resultaat  2020      2558
       
Totaal 5297 Totaal 5297