Waar wordt uw geld aan besteed?

  1. De aanschaf van AED’s en beveiligde buitenkasten
  2. Werving en opleiding van vrijwilligers
  3. Alle reguliere onderhoudskosten van kasten en AED, bijvoorbeeld batterijen en elektroden.
  4. Incidentele kosten in verband met het resetten van de AED na gebruik
  5. In stand houden van het oefenmateriaal voor de cursussen
  6. Toekomstige noodzakelijke vervanging van AED’s en buitenkasten die nu al eigendom van de stichting zijn.