Partners

Samenwerking met diverse maatschappelijk betrokken partijen in Twente maakt Stichting AED Hulpverlening sterker om de zorg voor het 24/7 netwerk van AED's in Almelo op zich te nemen.

Dit betreft het in stand houden van de AED's in de publieke ruimte die gekoppeld zijn aan het systeem van 24/7 Burgerhulpverlening. Daarbij hoort tevens het werven van burgerhulpverleners en het aanbieden van AED Reanimatiecursussen om de vaardigheden op peil te houden. 

 

 

Sinds 2013 wordt op basis van een convenant onder de naam "AED Platform Almelo" samengewerkt. Tot dit platform behoren; Gemeente Almelo, Rode Kruis afdeling Almelo, Ambulance Oost, Woningstichting Beter Wonen, Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp en de Stichting Twente Hartsafe.

Over weer zijn frequent contacten tussen deze partijen over praktische zaken zoals de spreiding van de 24/7 AED's over de stad, het onderhoud, het werven van burgerhulpverleners en het organiseren van reanimatiecursussen. De regie wordt gevoerd voor de St. AED Hulpverlening. Bovendien wordt eenmaal per jaar een evaluatie bijeenkomst voor het Platform georganiseerd.     

Al deze partijen onderschrijven dus het belang van het 24/7 netwerk in Almelo, en dragen ieder vanuit de eigen proffessionaliteit een steentje bij.